Viziunea/Misiunea școlii

VIZIUNEA   ŞCOLII

Ne propunem să devenim o scoala apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru rezultate deosebite, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

MISIUNEA   ŞCOLII

Am definit misiunea răspunzând la următoarele întrebări :

  1. Ce vom face? (obiectivele)
  2. Pentru cine vom face? (grupul-ţintă)
  3. Cum vom face? (cum îşi va realiza organizaţia funcţiile ?)
  4. De ce vom face?
  5. Unde vom face?

Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii umane şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învăţământul liceal şi şcoli profesionale, precum şi însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei societăţi în permanentă schimbare.

Misiunea  şcolii noastre este : CALITATE – PERFORMANȚĂ – TRADIȚIE

Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile !

Suntem o şcoală deschisă, pentru comunitate !

Deviza școlii 

„Omul nu poate deveni Om decât dacă este educat” – John Amos Comenius