Începuturi

Din documentele existente în arhiva şcolii rezultă că Şcoala din Corocăieşti a fost înfiinţată în anul 1918 şi se numea oficial ”Şcoala Primară Rurală Mixtă Cot Corocăieşti”, după cum se poate citi pe ştampila aplicată pe foile matricole ale elevilor.

Din punct de vedere administrativ, satul Corocăieşti făcea parte din comuna Fîntînele, plasa Corni, judeţul Botoşani. Elevii proveneau din cotul Corocăieşti dar şi din cotul Bursuceni, sat care nu făcea parte din comuna Fîntînele, ci din comuna Dumbrăveni.Şcoala nu avea local propriu şi funcţiona în localul închiriat de la cetăţeanul Maier fiind unicul local disponibil în tot satul. Mai mult