Prezentare

Îneputuri

Din documentele existente în arhiva şcolii rezultă că Şcoala din Corocăieşti a fost înfiinţată în anul 1918 şi se numea oficial Şcoala Primară Rurală Mixtă Cot Corocăieşti, după cum se poate citi pe ştampila aplicată pe foile matricole ale elevilor. Din punct de vedere administrativ, satul Corocăieşti făcea parte din comuna Fîntînele, plasa Corni, judeţul Botoşani.

Elevii proveneau din cotul Corocăieşti dar şi din cotul Bursuceni, sat care nu făcea parte din comuna Fîntînele, ci din comuna Dumbrăveni.Şcoala nu avea local propriu şi funcţiona în localul închiriat de la cetăţeanul Maier fiind unicul local disponibil în tot satul.

Localul era destul de deteriorat fapt care rezultă din procesul-verbal încheiat în data de 12 iulie 1922 cu ocazia constituirii unui comitet de construcţie a unui local propriu de şcoală.

Comitetul a hotărât urgentarea construirii localului şcolii deoarece existau foarte mulţi copii de vârstă şcolară iar în 1927 a fost dat în folosinţă. Între anii 1944-1945 şcoala avea un număr de 314 elevi faţă de anii 1927-1928 –  129 elevi. În 1958 a fost construit un nou local de şcoală pentru a acoperi nevoile populaţiei şcolare.

De-a lungul timpului, funcţia de director al şcolii a fost deţinută de următoarele cadre didactice:  Dăscălescu Iulian, Apetrei Neculai, Galan Mariana (Vacaru), Gavriliuc Manole, Belciug Maricel, Sofian Elena, Dumitriu Eugenia, Sofian Elena. În prezent această funcție este ocupată de Boișteanu Marian.