Hotărâri Consiliul de administrație

În ședința din data de 6.09.2018, ordinea de zi este:

 • Organizarea deschiderii noului an școlar
 • Prezentarea structurii noului an școlar
 • Încadrare pentru anul școlar 2018-2019
 • Stabilirea profesorilor diriginți la clasele gimnaziale Bursuceni și Corocăiești
 • Aprobare Orare și Organigramă aferente noului an școlar
 • Aprobare ROI și RI
 • Stabilirea responsabililor comisiilor metodice
 • Discutarea tematicii CA și CP
 • Stabilirea calificativelor anuale pentru cadrele didactice în anul școlar 2017-2018
 • Prezentarea personalului navetist în vederea decontării navetei
 • Diverse
  În ședința din data de 11.09.2018, ordinea de zi este:
 • Evaluarea activității manageriale a domnului director
 • Discutarea cererii nr. 1135 din 11.09.2018
 • Diverse
  În ședința din data de 10.10.2018, ordinea de zi este:
 • Perfecționarea cadrelor didactice. Înscrierea la grade didactice
 • Discutarea și validarea raportului de activitate pentru anul școlar 2017-2018
 • Discutarea cererii nr. 1455 din 9.10.2018
 • Prezentarea RAEI pentru anu 2017-2018 precum și a planului de îmbunătățire pentru anul școlar 2018-2019
 • Aprobarea noului orar care va intra în vigoare după data de 1 noiembrie 2018
 • Aprobarea decontării navete cadrelor didactice pentru luna septembrie 2018.
  În ședința din data de 15.11.2018, ordinea de zi este:
 • Discutarea posibilității de a muta elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Bursuceni (Școala “Mare”) la școala cu elevi din ciclul primar (Școala “mică”)
 • Dare de seamă – semestrul III – departamentul contabilitate
 • Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie
 • Diverse

Hotărâri CA an școlar 2019-2020